Maskinhall

Företaget förfogar idag över en miljögodkänd Borrvagn D3 (10 ton)och två äldre
Atlas Copco 512 (7ton).

Två transportabla tryckluftskompressorer XAS 186 och XAS97, dessa används för att mata tryckluft till våra handhållna borrmaskiner (RH65 ).

Lastbil och grävmaskin.

Kontakt

Marbergs Bygg AB
Kyrkeby 425
463 93 Västerlanda

Eje Marberg
Tel. 0733-254320